Yorgunluğun Basketbolcuların Performansı Üzerindeki Etkisi

0
0
0
s2smodern

 

Basketbol akıcılığıyla ve karmaşıklığıyla karakterize edilen bir spor dalıdır. Bu sporun oyuncuları tarafından sayısız taktiksel karar verebilmek, yüksek seviyede performans gösterebilmenin ön şartıdır. Oyun sırasında yorgunluk gibi değişkenler performansı etkiler; bununla birlikte, bu etkinin doğası açık değildir. Bu çalışmanın amacı, yorgunluğunun basketbolcuların karar verme yetisine ve pas ve şut isabet oranlarına olan etkisini netleştirmektir.

Bir basketbol maçı sırasında oyuncuların dinamikleri ve karmaşık etkileşimleri nedeniyle her oyuncunun kararlarını önceden tahmin edebilmek mümkün değildir. Karar verme, organizmik ve çevresel faktörler ile görev kısıtlamalarının arasındaki etkileşimden ortaya çıkan bir süreçtir (Araújo, Davids,  &  Hristovski,  2006). Yorgunluk ve karar verebilme ilişkisi üzerine yapılan geçmiş araştırmaların, yorgunluğun karar verme ve oyuncunun performansı üzerinde negatif bir etkisi olduğunu göstermesine rağmen, son bulgular göreve özgü yorgunluğun yetenekli oyuncuların karar vermesini kolaylaştırdığını ortaya koyuyor. Lizbon Teknik Üniversitesi’nde genç basketbolcular üzerinde yapılan bir çalışmada, fiziksel aktivitenin ardından anaerobik güç üretiminde bir düşüş, algılanan çabada bir artış ve karar verme kalitesinde bir artış olduğuna rastlanmıştır. Sonuçlar, çaba yoğunluğunda önemli bir artış olmasına rağmen, atletlerin artan egzersiz sürelerine uyum sağlama yeteneğini ifade eden karar davranışının kolaylaştırıldığını ortaya koymaktadır (Esteves, 2008). Oyundaki bilgilere uyum sağlama konusunda gelişen yorgunluğun, algı-eylem ilişkisinin daha iyi ayarlanmasına katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir.

Basketbol, ​​dinamik, patlayıcı ve tekrar tekrar uygulanması gereken becerileri içeren bir oyundur (Gore, 2000). Bu kapsamda, pas verme yeteneği bu becerilerin arasında yer almaktadır. Son yıllardaki araştırmalarda, toplam vücut yorgunluğunun hem acemi hem de profesyonel basketbolcuların pas isabet performansında belirgin bir düşüşe neden olduğunu açıkça gözükmektedir. Newman Universitesinde yapılan bir araştırmaya göre, yorgunluğun pas performansı üzerindeki etkisi, acemi oyunculara kıyasla profesyonel oyuncularda daha zararlı değildir. Sonuçlar, profesyonel ve acemi oyuncular karşılaştırıldığında, profesyonel oyuncuların hem orta hem de yüksek yoğunluklu yorgunluk koşullarını daha iyi idare ettiğini ve daha yüksek bir performans seviyesini koruduğunu göstermektedir (Lyons, Al-Nakeeb, & Nevill, 2006). Genç basketbolcular üzerinde yapılan bir diğer çalışmaya göre, yorgunluğun, topu kavrama gücü ve pas isabet oranı üzerinde belirgin bir negatif etkiye sahipt olduğu gözlemlenmiştir (Tahgread, 2013).

 Yüksek yoğunluklu egzersizlerden kaynaklanan yorgunluğun, basketbol oyuncularında şut isabet oranlarına olan etkisi, tahmin edildiği gibi, negatif özelliktedir. Genç basketbol oyuncularının atış hassasiyeti becerileri, yüksek seviyede fiziksel aktiviteye maruz kaldıklarında bozulmaktadır.

Sonuç olarak, basketbol, ​​hız, ivme, yön ve hassasiyet kapsamında değişkenlik nitelikleri gerektiren bir oyundur. Bu çerçevede, yorgunluk basketbolun yapısı gereği önlenemeyecek bir unsur olarak yer almaktadır. Araştırmalar sonucu, yorgunluğun basketbolcuların şut ve pas isabet oranlarını düşürdüğü ancak fizyolojik olarak değiştiridiği algı anlayışı ile oyuuncuların karar mekanizmalarını güçlendirdiği gözlemlenmiştir.

 

 

KAYNAKÇA

Araújo, D., Davids, K., & Hristovski, R. (2006). The ecological dynamics of decision making in sport. Psychology of Sport and Exercise, 7, 653-676.

 

Ben Abdelkerim, N., El Fazaa, S., El Ati, Jalila. (2006). Time-motion analysis and physiological data of elite under-19 basketball players during competition. US National Library of Medicine.

 

Esteves, P. T., Araujo D., Barreto, H. (2007). The influence of fatigue on decision making in  junior basketball players. Iberian Congress on Basketball Research, 4, 126-128,         

   

Gore C . (2000). Physiological tests for elite athletes . Champaign Illinois : Human Kinetics. Lyons, M., Al-Nakeeb, Y., Nevill, A., (2006). The Impact of Moderate and High Intensity Total Body Fatigue on Passing Accuracy in Expert and Novice Basketball Players. US National Library of Medicine.

   

Mulazımoglu, O., Yanar, S., Evcil, A.T. & Duvan, A. (2017). Examining the effect of fatigue on shooting accuracy in young basketball players. The Anthropologist, Vol. 27, Issue 1-3

 

Taghread, A. (2013). The Effect of Upper Extremity Fatigue on Grip Strength and Passing Accuracy in Junior Basketball Players. US National Library of Medicine.

 

Uygur, M., Goktepe, A., Ak, Emre., Karabörk, H., Korkusuz, H., (2010). The Effect of Fatigue on the Kinematics of Free Throw Shooting in Basketball. Journal of Human Kinetics, 24, 51-56.

 

Slawinski, J., Poli, J., Karganovic, S., Khazoom, C., Dinu, D., (2015). Effect of fatigue on basketball three point shot kinematics. Research center in sport and movement,